Abenduko Egutegia - Calendario de Adviento

Jantzi zure arroparik dotoreenak edo gabonetako apaingarri dibertigarrienak eta parte hartu urteko pintxo-poterik berezienean.

Saca tus mejores galas o tus looks navideños más divertidos y participa en el pintxo pote más berezi del año.

Altzaga

 • BAR MANU PINCHOS MORUNOS Antonio Trueba 13
 • DEGUSTACIÓN ARKUPE Irailaren 23a plaza 3
 • BAR COLISEO Irailaren 23a plaza 4
 • BATZOKI Jado 10
 • BAR ZIABOGA Jado 16
 • KARRAKA BARRIA Jado 4
 • RESTAURANTE COMPASS Jado 7-9
 • DEGUSTACIÓN EGUZKILORE Txorierri 2

ASTRABUDUA

 • NOVAK LOUNGE&RESTAURANTE Atxabidea 2
 • BAR CONDE Consulado de Bilbao 4
 • BAR ETXEGORRI Etxegorri 5
 • BAR COPPI Etxegorri 5
 • BAR LA PLAZA Josu Murueta plaza 3
 • MARSAN Karl Marx 5
 • NEW TAVERN Karl Marx 11
 • CAFETERÍA SAMOA Karl Marx 8
 • BAR ATXEBEKO Lubarri 2
 • NEW BILBO Meso 18
 • BAR SALAZAR Oleaga 5
 • CAFETERÍA ESTEBAN San Lorentzo 17
 • CENTRO LEÓN Y CASTILLA Trabudua 4  Txorierri 2

ZOZKETA - SORTEO

 • ZURE PARTEHARTZE TXARTELA ERAKUTSITA, 300 €-REN ZOZKETAN PARTE HARTUKO DUZU
 • ENTREGANDO TU PAPELETA DE PARTICIPACIÓN ENTRARÁS EN EL SORTEO DE 300€

Utzi parte-hartze txartela establezimendu hauetan dauden boto-ontzietan, 10:30-13:00 eta 17:30-20:00 ordutegian.

Entrega las papeletas en las urnas habilitadas en los siguientes establecimientos, en horario de 10:30-13:00 y 17:30-20:00 h.

 • ASTRABUDUA: Pollería Charo, Mercería la Plaza, Librería Peman, Librería Alfil, Costura con Ternura.
 • ALTZAGA: Gozoberri, Altzaga dietetika, Lencería Chelyma, Óptica Erandio, Restaurante Compass.

ZOZKETA: abenduak 29 SORTEO: 29 de diciembre

Ginkana Oinarriak

 1. Astrabuduko Merkatari Elkarteak eta Denda Batuek antolatu dute GINKANA.
 2. Proba bakoitza bukatuta, pegatina bat eman- go da honako dendetan, 10:30-13:00 eta 17:30-20:00 ordutegian.
  ASTRABUDUA: Charo oilasko-denda, La Plaza mertzeria, Peman liburudenda, Alfil liburudenda eta Costura con Ternura.
  ALTZAGA: Gozoberri, Altzaga dietetika, Chelyma lentzeria, Erandio optika, Compass jatetxea.
 3. SARIAK: Parte-hartzaileen artean 100 euroko hiru sari zozkatuko dira. Erosketa-txartel gisa emango dira sari horiek, bazkide diren dendetan gastatzeko. Txartel horiek erabiltzeko hilabeteko epea dago.
 4. Sarien zozketan parte hartu ahal izateko, parte-hartzaileen txartela honela egon beharko da:
  • Behar bezala beteta, eskatutako datu guztiekin
  • Gutxienez sei proba burutu beharko dira, dagokien pegatinekin.
  • Egoera onean ez dauden pegatinek ez dute baliorik izango.
 5. Zozketa udal sare sozialen bidez egingo da, abenduaren 30ean.
 6. Merkatarien elkarteek eskubidea dute oina- rriotan jasotakoa interpretatzeko

  Ginkana Bases

  1. La GINKANA ha sido organizada por la Asociación de Comerciantes de Astrabudua y Comercios Unidos.
  2. Finalizada cada prueba, se hará entrega de una pegatina en los siguientes establecimientos, en horario de 10:30-13:00 y 17:30-20:00:
   ASTRABUDUA: Polleria Charo, Mercería la Plaza, Librería Peman, Librería Alfil y Costura con Ternura.
   ALTZAGA: Gozoberri, Altzaga dietetika, Lencería Chelyma, Óptica Erandio, Restaurante Compass.
   1. PREMIOS: Se sorteará entre los participantes tres premios de 100 euros en formato de vales a canjear en establecimientos asociados. Los vales tendrán una caducidad de un mes
  1. Para participar en el sorteo de los premios, la cartilla deberá:
   • Estar debidamente cumplimentada con los datos requeridos.
   • Completar al menos seis pruebas con sus correspondientes pegatinas.
   • Las pegatinas deterioradas quedan invalidadas
  2. El sorteo se realizará en directo a través de las RRSS municipales el día 30 de
  3. Las asociaciones de comerciantes se reservan el derecho de interpretar lo no recogido en estas bases.

  Abenduak - 1 - Diciembre

  SELFIEAK EGITERA

  5 argazki egin beharko dituzu merkatari ezber- dinekin; zu, merkataria eta lokala edo errotulua agertu beharko zarete. Joan pegatinaren bila.

  DE SELFIES VA EL ASUNTO

  Deberás sacarte 5 fotografías con diferentes co- merciantes, donde: se te vea ti, al comerciante y el local o rótulo. Acude a obtener la pegatina.

  Abenduak - 2 - Diciembre

  BERDE NAHI ZAITUT

  Bilatu 5 gauza berde Erandioko denden artean, egin argazkia eta joan pegatinaren bila.

  VERDE QUE TE QUIERO VERDE

  Busca 5 objetos verdes entre los establecimientos de Erandio, fotografíalos y acude a obtener la pegatina.

  Abenduak - 3 - Diciembre

  AMETSIK GABEKO BIZITZA, IZARRIK GABEKO GAUA

  Denda konkretu hauetara joan behar duzu: loarekin, izarrekin eta ametsekin erlazionatutako produktuak saltzen dituztenetara. Horietan, egin argazkiak 7 produkturi. Joan pegatinaren bila.

  UNA VIDA SIN SUEÑOS, UNA NOCHE SIN ESTRELLAS

  Acude a establecimientos que oferten productos relacionados con dormir, las estrellas y los sueños y fotografía 7 de estos productos. Acude a obtener la pegatina.

  Abenduak - 4 - Diciembre

  ATSEDENA…

  Aprobetxatu zure parte-hartzaile txartela erre- bisatzeko eta eman paseo bat herritik. Begiratu arretaz dendei…

  DESCANSO...

  Aprovecha para revisar tu cartilla de participante y dar un paseo por nuestro pueblo, poniendo mucha atención en nuestros establecimientos…

  Abenduak - 5 - Diciembre

  DENDAZ DENDA

  Astrabuduan, Etxegorri Okindegian hasiko da jokoa; Altzagan, Scarpa zapata-dendan. Jaso lehe- nengo pista eta egin kasu jarraibideei.

  Proba bukatzean ematen dizutenarekin, joan pega- tinaren bila.

  DE TIENDAS...

  El juego empieza en la Panadería Etxegorri en Astra- budua y Scarpa en Altzaga. Recoge la primera pista y sigue las indicaciones.

  Con lo que te entreguen al finalizar la prueba, acude a obtener la pegatina.

  Abenduak - 7 - Diciembre

  ILEA ERE ZAINDU BEHAR DA

  Aukeratu Astrabudua edo Altzagako 3 ile-apain- degi eta jaso honako informazioa horietako bakoitzean: ile-apaindegiaren izena eta kokapena, arduradunaren izena, eta oso garrantzitsua: zen- bat lehorgailu dituen eta zein koloretakoak diren. Joan pegatinaren bila.

  SALVADOS POR LOS PELOS

  Escoge 3 peluquerías de Astrabudua o Altzaga y recaba la siguiente información de cada una: nom- bre y ubicación de la peluquería, nombre del res- ponsable, y muy importarte, cuántos secadores y de qué color son los secadores que utilizan. Acude a obtener la pegatina.

  Abenduak - 9 - Diciembre

  ADI EGON ZARA?

  Igande bat eman dizugu libre… eta gaur gogora- tzea tokatzen zaizu… Astrabuduko ostalaritza-es- tablezimendu batean eta Altzagako beste batean kartel hau jarri dute: Hemen dago zure pista!

  Kartel horietakoren bat ikusi baduzu, joan pega- tinaren bila.

  ¿HAS PRESTADO ATENCIÓN?

  Te hemos dado un domingo libre… hoy te toca hacer memoria… en un establecimiento hostelero en Astrabudua y otro en Altzaga se ha colocado el cartel ¡Aquí está tu pista! Si has visto uno de estos carteles, acude a obtener la pegatina.

  Abenduak - 10 - Diciembre

  ZER JATEN DUGU EUSKALDUNOK GABONETAN?

  Egin argazkia Gabonetan gure mahaietan egoten diren 5 osagairi. Joan pegatinaren bila.

  ¿QUÉ COMEMOS LOS EUS- KALDUNES EN NAVIDAD?

  Fotografía 5 ingredientes que están presentes en nuestras mesas en las comidas y cenas de Navi- dad. Acude a obtener la pegatina

  Abenduak - 13 - Diciembre

  BAT EZ DATORRENA

  Astrabuduko Merkatarien eta Erandioko Denda Batuen erakusleiho txapelketan parte hartzen du- ten erakusleihoetan lekuz kanpo dagoen elementu bat aurkituko duzu. Aurkitu bat ez datozen hiru elementu eta joan pegatinaren bila.

  LA NOTA DISCORDANTE

  Encontrarás en los escaparates participantes en el concurso de escaparates de Asociación de Co- merciantes de Astrabudua y Comercios Unidos de

  Erandio algún elemento fuera de lugar. Localiza tres notas discordantes y acude a obtener la pegatina.

  Abenduak - 16 - Diciembre

  MEZU EZKUTUA

  Astrabuduan eta Altzagan dendaz denda ibili eta mezu ezkuturik baduten galdetu beharko duzu. Baldin badute, letra batzuk emango dizkizute, eta horiekin esaldi bat osatu beharko duzu. Astrabu- duko Merkatari Elkartearen eta Erandioko Denda Batuen sare sozialetan ikusiko duzu esaldi hori. Joan pegatinaren bila.

  MENSAJE ESCONDIDO

  Recorre los establecimientos de Astrabudua o Altza- ga y pregunta si tienen algún mensaje escondido. Si tienen, te entregarán letras para confeccionar una frase que verás en las redes sociales Asociación de Comerciantes de Astrabudua y Comercios Unidos de Erandio. Acude a obtener la pegatina.

  Abenduak - 17 - Diciembre

  DIN DAN DON!

  Heldu dira Gabonak, eta horrekin batera apainga- rriak eta argiak. Badakizu zenbat argi-arku jarri diren Erandion? Joan pegatinaren bila.

  DIN DAN DON!

  Ya ha llegado la navidad y con ella la decoración Navideña y su luces de navidad. ¿podrías decirnos cuantos arcos de luz se han colocado en Erandio? Acude a obtener la pegatina.

  Abenduak - 21 - Diciembre

  SAN TOMAS EGUNA

  Gaur San Tomas eguna ospatuko dugu Erandion ere. Jantzi txapela, zapia edo gerrikoa eta joan zure pegatinaren bila. Erraza, ezta?

  SANTO TOMAS EGUNA

  Hoy celebramos también en Erandio Santo Tomas. Acude a obtener tu pegatina solo por llevar txape- la, pañuelo o gerriko.

  Abenduak - 23 - Diciembre

  AGURRA

  Ginkana amaitu duzu. Utzi zure txartela, ondo beteta, oinarrietan aipatutako dendetan

  DESPEDIDA

  Has llegado al final de la Ginkana, deposita tu cartilla cumplimentada en los establecimientos mencionados en las bases.