Hiri Hezitzaileen Gutuna

Printzipioak

HIRI HEZITZAILERAKO ESKUBIDEA

Hezkuntza inklusiboa bizitzan zehar

Hezkuntza-politika zabala

Aniztasuna eta diskriminaziorik eza

Kulturarako sarbidea

Belaunaldien arteko elkarrizketa

HIRIAREN KONPROMISOA

Lurraldearen ezagutza

Informazioa eskuratzea

Gobernantza eta herritarren parte-hartzea

Jarraipena eta etengabeko hobekuntza

Hiriaren nortasuna

Bizitzeko moduko gune publikoa

Udal ekipamenduak eta zerbitzuak egokitzea

Jasangarritasuna

PERTSONEN ZERBITZU INTEGRALA

Osasuna sustatzea

Hezkuntza-eragileen prestakuntza

Orientazioa eta laneratze inklusiboa

Gizarteratzea eta gizarte-kohesioa

Baterako erantzukizuna desberdintasunen aurka

Asoziazionismoa eta boluntariotza sustatzea

Hiritartasun demokratiko eta globalerako hezkuntza