Legealdiko Planak

Legegintzaldi berriaren atarian, Alkatetza honek behar-beharrezko ikusten du Gobernu Taldeak bere ekintza politikoa txukuntasunez eta koherentziaz planifikatzea, dagokion Legegintzaldi Plana eginez. Plan honen bidez ekintza politikoa zekazteak onura ugari ditu.

Onurak

 • Arlo bakoitzaren helburuak ezartzen eta lehenesten ditu.
 • Udal-aurrekontuak egiteko lana errazten du, baliabideen arrazionalizazioa eta lehendik lehenetsitako helburuen araberako banaketa oinarritzat hartuta.
 • Gobernuaren zeregina errazten du, haren ibilbide-orria bihurtuta.
 • Administrazio-antolaketa helburuekin lerrokatzea errazten du, Gobernu Organoak helburu horiek aldez aurretik onartu dituela aintzat hartuta.
 • Herritarrei eta oposizioari aukera ematen die helburu horiek zenbateraino betetzen diren neurtzeko.
 • Kudeaketa publikoaren gardentasunaren eta parte-hartzearen adierazgarria da.

Alkatetzak gidatu du Legegintzaldi Plana egiteko prozesua, horretarako izendatutako koordinazio
politiko-teknikorako taldearen parte-hartzearekin, eta udal-arlo guztietako arduradun politiko eta
teknikoen laguntzarekin.

Legealdia

2015 – 2019

Kontuak Eman

Legegintzaldiko Plan bat lantzeak, non herritarrei legegintzaldi batean egin nahi diren helburuen zerrenda aurkezten baitzaie, berekin dakar gerora kontuak emateko konpromisoa hartzea.

Legegintzaldiko Plan bat asmo-adierazpen bat baino haratago doa; dokumentu zuzentzaile bat da, Administrazioa bere ahaleginak deskribatzen diren ekintzak osatzera bideratzen duena.

Legegintzaldiko Plan bati buruzko kontuak ematea datu objektiboetan oinarritutako ebaluazio bat egitea da, udal-kudeaketari buruzko benetako egoera bat marrazten duena.

Kontuan ematen dira eremuaren arabera; hiru dira:

 • ANTOLAKUNTZA
 • HERRITARRAK
 • LURRALDE GARAPENA

ANTOLAKUNTZA

 • Amaituta 70% 70%
 • Aribidean 20% 20%
 • Egiteke 10% 10%
 • Baztertuta 0% 0%

HERRITARRAK

 • Amaituta 70% 70%
 • Aribidean 24% 24%
 • Egiteke 6% 6%
 • Baztertuta 0% 0%

LURRALDE GARAPENA

 • Amaituta 41% 41%
 • Aribidean 41% 41%
 • Egiteke 15% 15%
 • Baztertuta 0% 0%

Legealdia

2019 – 2023