Erandioko Animaliak

Erandioko Udalak herrian abandonatu dituzten txakurrak eta katuak ditu. Etxeko animalia horiek zentro batean egoten dira norbaitek adoptatu nahi izan arte.

Interesatuta bazaude, gure udalerrian animaliak jaso, zaindu eta babesteko zerbitzua emateko Udalak kontratatutako enpresarekin jarri behar zara harremanetan (Centro Quincocan- 640009582 telefono-zenbakia).

 

 1. Adopzioa bidezkoa bada, bisita bat egingo du animaliak zaintzeko zentrora, eskuragarri dauden animaliak ezagutu ahal izateko.
 2. Jabe berriak adopzio-kontratu bat sinatu beharko du Erandioko Udalarekin, eta bertan konpromisoa hartuko du animalia zaintzeko, egoera onean edukitzeko eta, batez ere, animalia ez abandonatzeko.
 3. Azkenik, erroldatua jabe berriaren izenean izapidetuko da, eta osasun-txartela beteko da.

El Ayuntamiento de Erandio tiene perros y gatos que han sido abandonados en el municipio. Estos animales domésticos se mantienen en un centro hasta que aparezca alguien que quiera adoptarlos.

Si estas interesado, debes ponerte en contacto con la empresa contratada por el Ayuntamiento para el servicio de recogida, custodia y protección de animales en nuestro municipio (Centro Quincocan- Tlfno: 640009582).

 

 1. Si la adopción procede se realizará una visita al Centro de custodia de animales para poder conocer a los animales.
 2. La nueva persona propietaria deberá firmar un contrato de adopción con el ayuntamiento de Erandio  en el que se compromete a  cuidar, tener en buenas condiciones y sobre todo, a no abandonar al animal.
 3. Por último, se tramitará el censado a nombre de la  nueva persona propietaria y cumplimentación de la cartilla sanitaria.

TXAKURRAK / PERROS

Gu ere Erandioztarrak gara ! – Nosostros/as también somos de Erandio

ILLUN

Ertaina, mestizoa, arra. 2018an jaioa.

Beldurtia da, baina oso esanekoa eta gidaren menpekoa.

———————-

Mediano, mestizo, macho. Nacido en 2018.

Es miedosa pero muy obediente.

BLAS

Ertaina, American Stafford, emea.

2017ko urtarrilean jaioa.  Energía handia du, urduria eta oso harreman ona du pertsonekin. AIA lizentzia behar da.

——————

Mediana, American Stafford, hembra. Nacida en enero de 2017,

Perra muy enérgica, nerviosa y con muy buena relación con las personas. Se requiere licencia APP.

BART

Ertaina, mestizoa, emea. 2022ko apirilean jaioa.

Esanekoa, maitekorra, atletikoa eta jostaria.

———————-

Mediano, mestizo, macho. Nacido en abril de 2022.

Obediente, cariñoso, atlético y juguetón.

XIBA

Ertaina, mestizoa, emea. 2020an jaioa.

Hope, Lurra eta Milo bere familiakoak dira.

————————

Mediana, mestiza, hembra. Nacida en 2020.

Es hermana de Hope, Lurra y Milo.

BALTXI

Ertaina, mestizoa, arra. 2013an jaioa.

Txakur garbia, esanekoa eta jostaria da.

—————–

Mediano, mestizo, macho. Nacido en 2013.

Es un perro muy obediente y juguetón.

XAXA

Ertaina, Pastor Belga Malinois, emea.

Jostalaria, ezezagunekiko mesfidatia eta beste zakur batzuekiko izaera onekoa

——————

Mediana, Pastor Belga Malinois, hembra.

Juguetona, desconfiada con desconocidos pero de buen carácter con otros perros.

TINTIN

Ertaina, Sabueso, arra. 2020an jaioa.

Alaia, maitekorra eta esanekoa. Lagun ezin hobea da mota guztietako pertsonentzat.

———————-

Mediano, Sabueso, macho. Nacido en 2020.

Alegre, cariñoso y obediente. Es un amigo ideal para todo tipo de personas.

TIGRI

Ertaina, mestizoa, arra. 2019ko urtarrilean jaioa.

Oso harreman ona du pertsonekin, ar eta eme batekin bizi da eta oso gazte jokatzen du.

———————–

Mediano, mestizo, macho. Nacido en enero de 2019,

Tiene muy buena relación con las personas, vive con un macho y una hembra y es muy juguetón.

THOR

Ertaina, Staffodshire, emea. 2016ko urtarrilean jaioa.

Oso maitekorra eta pertsonekiko harremana oso ona da. AIA lizentzia behar da.

———————-

Mediano, Staffodshire, macho. Nacido en enero de 2016.

Muy cariñoso y la relación con las personas es muy buena. Se requiere licencia APP.

TANA

Ertaina, Pitbull, emea. 2013an jaioa.

Ez du harreman onik txakurrekin, baina oso maitagarria da pertsonekin. AIA lizentzia behar da.

—————

Mediana, Pitbull, hembra. Nacida en 2013.

No tiene buena relación con los perros, pero es muy cariñoso con las personas. Se requiere licencia APP.

PON

Ertaina, mestizoa, arra. 2017ko apirilean jaioa.
Oso aktibia eta pertsonekin oso maitagarria eta esanekoa da.

——————

Mediano, mestizo, macho. Nacido en abril de 2017.
Es muy activo, cariñoso y obediente con las personas.

PACA

Ertaina, American Stafford, emea. 2001ko urtarrilean jaioa.

Gida baten mende dago eta harreman estua du zaintzaileekin. AIA lizentzia behar da.

————-

Mediana, American Stafford, hembra. Nacida en enero de 2001.      

Muy dependiente de un guía, mantiene una estrecha relación con sus cuidadores. Se necesita licencia de APP.

MILO

Ertaina, mestizoa, arra. 2020an jaioa.

Xiba, Lurra eta Hope bere familiakoak dira.

————-

Mediano, mestizo, macho. Nacido en 2020.

Es hermano de Xiba, Lurra y Hope.

LURRA

Ertaina, mestizoa, emea. 2020an jaioa.

Xiba, Hope eta Milo bere familiakoak dira.

————–

Mediana, mestiza, hembra. Nacida en 2020.

Es hermana de Xiba, Hope y Milo.

ILTXU

Ertaina, mestizoa, arra. 2020an jaioa.

Lagunkoia, jostalaria eta aktiboa. Oso ondo moldatzen da txakur guztiekin, baina ez katuekin.

————-

Mediano, mestizo, macho. Nacido en 2020,

Sociable, juguetón y activo. Se lleva muy bien con todos los perros, pero no con los gatos

HOPE

Ertaina, mestizoa, emea. 2020an jaioa.

Xiba, Lurra eta Milo bere familiakoak dira.

————-

Mediana, mestiza, hembra. Nacida en 2020. 

Es hermana de Xiba, Lurra y Milo.

KATUAK / GATOS

Gu ere Erandioztarrak gara ! – Nosostros/as también somos de Erandio

FAMILIA

2022ko urrian familia bat bildu zen, honako hauek osatua:

 • Ama, Siamesa.
 • 2 katukume, arrak, arruntak.
 • 3 katukume, emeak, arruntak.

Katu oso lagunkoi eta maitekorrak dira guztiak

——————

En octubre de 2022 se reunió una familia compuesta por:

 • 1 gata (madre) Siamesa.
 • 2 gatos, machos, comunes.
 • 3 gatos, hembras, comunes.

Todos son animales muy sociables y cariñosos

ZIMA

Katu arrunta, emea eta 2018an jaioa.

Maitekorra, jostaria eta hurbilekoa da.

————-

Hembra, gata común. Nacida en 2018.

Es cariñosa, juguetona y cercana.

AMBAR

Emea, arrunta. 2022ko maiatzean jaioa.

Heltzean katur beldurria zen baina orain lagunkoia beste katu batzuekin.

—————-

Hembra, gata común. Nacida en mayo de 2022.

Al llegar era un gata temerosa pero ahora es muy sociable.